"SUDARSONO KETHOK" Ki PURBO ASMORO,S.Kar.,M.Hum

PERGELARAN WAYANG KULIT PADHAKARSA 
MEMPERINGATI GREBEG MAULUD TAHUN JE 1950
------------------------------------------------------- 

HARI 1
"SUDARSONO KETHOK"
DALANG : Ki Purbo Asmoro, S.Kar.,M.Hum
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Diselenggarakan Oleh : 
Paguyuban Dhalang Karaton Surakarta

 Didukung Oleh : 
Yayasan Putro Pendowo, 
Karaton Kasunan Surakarta Hadingrat, 
Dr. Kathryn Emerson 

Subscribe to get more videos :